logo conferre20 years

1146x270.jpg
Σύμφωνα με τα κριτήρια της UEMS - EACCME χορηγούνται 23 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits)

Χορηγοί

JOINT SESSIONS @hsvscongress2022

Members of our scientific partners will benefit from free registration and attend the Joint Sessions which will take place in the framework of the 21st Panhellenic Congress of Vascular and Endovascular Surgery - Angiology.

The 21st Panhellenic Congress of Vascular and Endovascular Surgery - Angiology will be held in Eastern European Time Zone (EET) (CET+1 or GMT+3)

csveslogo 2Cyprus Society of Vascular & Endovascular Surgery

russian logoRussian Society of Angiologists and Vascular Surgeons - RSAVS

serbian logoSerbian National Society for Cardiovascular Surgery

turkish logoTurkish National Vascular and Endovascular Surgery Society

The official language of the Congress are Greek and English. Simultaneous translation (interpretation) will not be provided.

Online Registration for the
Scientific Partners of the Congress

Free registration is valid only for

csveslogo 2russian logo2serbian logoturkish logo

Requests  for free registration will be treated on a first-come-first-served basis and up to 10 offered registrations per society. Valid until February 28th  or until the maximum number of  free registrations per society is reached.

Find all the necessary registration information in English HERE

In order to enter the registration form, you are kindly requested to duly complete your email in order to receive the appropriate code which you will be requested to use for registration.

Online Registration

All participants can register by using the Online Registration Forms available at this page.

IN-PERSON PARTICIPATION
(euro/does not include VAT 24%)

Physicians
200€
Trainees
50€
Other Health Professionals
Free
Students
Free
Workshops
Free

* Pre-registration for in-person participation is mandatory

The registration fees indicated above are only applicable if both the registration form and payment are received on or before April 13th, 2022.

Hybrid Registration Fees include:

 • Final Program in Electronic format (pdf)
 • Book of Abstracts in electronic format (pdf)
 • Application (e-program)
 • Electronic personalized badge with barcode (pdf)
 • Unique passwords for the Conference's digital broadcasting platform (username & password)
 • Certificate of attendance with Credits (CME Credits) from the Panhellenic Medical Association

Attendees are required to pre-register and receive confirmation from the Conference Secretariat.

The number of participants with physical presence will depend on the applicable Health Protocols. May be limited

Notes:

All invoicesare charged with VAT 24%
Full payment is required to confirm registration.
To cover registrations of participants, companies are kindly requested to contact the Organizing-Coordinating Office Conference SA / Conferre SA tel. +30 26510 68610
email: reservations@conferre.gr.

HEALTH PROTOCOLS - COVID 19

The conference is designed to adhere to all rules and regulations set out by Government authorities, to ensure the health and safety of everyone. 

 • Keeping safe distances
 • Observance of personal hygiene rules
 • Mandatory use of masks inside the conference center by all participants.

We would like to inform you that only participants who have been fully vaccinated or have recently recoveredfrom COVID-19 will be able to enter the conference room and halls, upon presentation of the relevant certificate and identification document.

Attendees who have not been recently vaccinated/recovered can only attend the conference online

ON LINE ACCESS
(euro/does not include VAT 24%)

ON LINE ACCESS will give access only on the on line transmission of the congress

Physicians
50€
Trainees
50€
Other Health Professionals
Free
Students
Free

Registration Fees include:

 • Final Program in Electronic format (pdf)
 • Book of Abstracts in electronic format (pdf)
 • Unique passwords for the Conference's digital broadcasting platform (username & password)
 • Certificate of attendance with Credits (CME Credits) from the Panhellenic Medical Association

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Ειδικοί
200€
Ειδικευόμενοι
50€
Λοιποί Επαγγελματίες Υγείας
Δωρεάν
Φοιτητές
Δωρεάν
Workshops
Δωρεάν

Η Υβριδική εγγραφή στο Συνέδριο περιλαμβάνει:

 • Ηλεκτρονικό Τελικό Πρόγραμμα (pdf)
 • Ηλεκτρονικό Τόμο Περιλήψεων (pdf)
 • Application (e-program)
 • Ηλεκτρονική προσωποποιημένη κονκάρδα με γραμμωτό κωδικό (pdf)
 • Μοναδικοί κωδικοί πρόσβασης στην ψηφιακή πλατφόρμα αναμετάδοσης του Συνεδρίου (username & password)
 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης με Μόρια (CME Credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.) για τις ιατρικές ειδικότητες

Οι σύνεδροι είναι υποχρεωμένοι να προχωρήσουν σε προεγγραφή και να λάβουν την σχετική επιβεβαίωση από τη Γραμματεία του Συνεδρίου.
Ο αριθμός των συμμετεχόντων με φυσική παρουσία θα εξαρτηθεί από τα ισχύοντα Υγειονομικά Πρωτόκολλα. Ενδέχεται να είναι περιορισμένος.

Σημειώσεις:
Η έκδοση τιμολογίου επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24%
Για την επιβεβαίωση της εγγραφής απαιτείται πλήρης εξόφληση.
Για κάλυψη εγγραφών συμμετεχόντων οι εταιρείες παρακαλούνται να επικοινωνούν με το Οργανωτικό-Συντονιστικό Γραφείο Συνεδριακή ΑE/Conferre SA τηλ. +30 26510 68610 -
email: reservations@conferre.gr.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ - COVID 19

Η διεξαγωγή του συνεδρίου έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε να τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής, με βάση τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

 • Τήρηση αποστάσεων ασφαλείας
 • Τήρηση κανόνων ατομικής υγιεινής
 • Υποχρεωτική χρήση μασκών στους εσωτερικούς χώρους του συνεδριακού κέντρου από όλους τους συμμετέχοντες.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στον συνεδριακό χώρο και στις αίθουσες θα μπορούν να εισέρχονται μόνο οι σύνεδροι που έχουν εμβολιαστεί πλήρως ή νοσήσει πρόσφατα, με επίδειξη του αντίστοιχου πιστοποιητικού και εγγράφου ταυτοποίησης.

Οι σύνεδροι που δεν έχουν εμβολιαστεί / νοσήσει πρόσφατα μπορούν να παρακολουθήσουν το συνέδριο μόνο διαδικτυακά

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Ειδικοί
50€
Ειδικευόμενοι
50€
Λοιποί Επαγγελματίες Υγείας
Δωρεάν
Φοιτητές
Δωρεάν

Η Διαδικτυακή (OnLine) εγγραφή στο Συνέδριο περιλαμβάνει:

 • Ηλεκτρονικό Τελικό Πρόγραμμα (pdf)
 • Ηλεκτρονικό Τόμο Περιλήψεων (pdf)
 • Μοναδικοί κωδικοί πρόσβασης στην ψηφιακή πλατφόρμα αναμετάδοσης του Συνεδρίου (username & password)
 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης με Μόρια (CME Credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.) για τις ιατρικές ειδικότητες
keep_updated.jpg

KEEP UPDATED

Organizing -Administrative Bureau/ Secretariat:

logo_conferre20_years.png


Conferre SA: "The Art of Bringing People Together".

 • Stavrou Niarchou Ave., Mares Position
  GR455 00 Pedini, Ioannina, GREECE
 • +30 26510 68610
 • +30 26510 68611
 • info@conferre.gr

ΓΕΜΗ: 31498929000

iso.png

Certified by ISO 9001:2015
Certificate Number 00.12.0895

eot_logo.png

Αριθμός Αδείας ΕΟΤ
0622E60000012001

covid_cert.jpg